PRIVACY
Wij zijn transparant over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Op deze pagina lees je waarvoor, en voor hoe lang, wij jouw gegevens bewaren. Indien je vragen hebt over de verwerking van je gegevens vind je hier de contactdetails van onze Functionaris gegevensbescherming. 

Privacyverklaring Verhoek Europe

De afdeling HR van Verhoek Europe, gevestigd aan Nijverheidstraat 20, 8281 JE, Genemuiden, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten van Verhoek Europe.

De afdeling HR is aangesteld als de Functionaris Gegevensbescherming van Verhoek Europe. Haar contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij jouw sollicitatie
Verhoek Europe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook gegevens uit (open) sollicitaties op onze vacatures vallen daaronder.
Wanneer je solliciteert kun je toestemming geven om je gegevens een jaar na het moment van sollicitatie te bewaren. Dit doe je tijdens het insturen van jouw sollicitatie. Kies je niet voor een verlengde bewaartermijn, dan worden jouw gegevens uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien je jouw sollicitatie leidt tot een indiensttreding bij Verhoek Europe, zullen jouw gegevens voor de duur van je dienstverband met Verhoek Europe worden bewaard. Persoonsgegevens die wij verwerken bij jouw sollicitatie:

 • Voornaam, achternaam en geslacht: Omdat we je graag netjes aanspreken.
 • Adresgegevens: We gebruiken je woonplaats om te bepalen of de woon-werkafstand naar je standplaats niet te lang is.
 • Telefoonnummer: Zodat we je persoonlijk kunnen spreken.
 • E-mailadres: Zodat we jou op de hoogte kunnen houden van jouw sollicitatievoortgang middels geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde e-mails.
 • CV en motivatie: zodat we jouw sollicitatie efficiënt kunnen doornemen en beter voorbereid een eerste kennismakingsgesprek kunnen voeren.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in schriftelijke correspondentie en/of telefonisch contact met een medewerker van Verhoek Europe.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken bij jouw sollicitatie
Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid of gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Verhoek Europe verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou, op het moment dat je bij ons solliciteert:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
 • Geboortedatum: Zodat we kunnen controleren of je ouder dan 16 jaar bent en dus zelfstandig mag handelen.
 • Geslacht: Omdat we je niet graag met een verkeerde aanhef benaderen.
 • Ras en/of afkomst: Als je een foto op je cv of bij je sollicitatie toevoegt. Verhoek Europe wil nogmaals benadrukken dat het toevoegen van een foto niet verplicht is. Verhoek Europe zal daarnaast nooit discrimineren en/of onderscheid maken op basis van ras en/of afkomst van onze kandidaten en uiteindelijke medewerkers.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is zonder te vragen naar zijn/haar geboortedatum. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hr@verhoek-europe.com. Wij verwijderen dan deze informatie.

Extra gegevens die wij van jou verwerken na jouw sollicitatie
Blijkt na de sollicitatiegesprekken dat er een match is, dan doen we je een arbeidsvoorwaardelijk aanbod. Als je dit aanbod accepteert, hebben wij daarna extra gegevens van je nodig:

 • Burgerservicenummer: Zodat we jou bij externe instanties zoals de belastingdienst en het pensioenfonds correct aan kunnen melden.
 • Chauffeurspas-, bestuurderskaart- en rijbewijsnummer, in het geval je de functie van chauffeur gaat vervullen: om je correct te registreren als chauffeur in onze systemen.
 • Rekeningnummer: Zodat we jouw salaris kunnen betalen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verhoek Europe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en te kunnen behandelen.
 • Om je salaris te verwerken en betalen.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op ons HR portaal Verhoek InSite.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of aanmeldingen bij het pensioenfonds.

Verwerking in systemen
Verhoek Europe neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Verhoek Europe gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen die persoons-specifieke informatie verwerken:

 • AFAS Software: Salarisverwerking voor Nederland en personeelsinformatiesysteem voor geheel Verhoek Europe
 • TimeWize: Urenregistratiesysteem voor warehouse-, werkplaats- en kantoorpersoneel
 • DataSec: Toegangsregistratie terrein en kantoorpanden

Aanvullende verwerking als je bij ons werkt als chauffeur

 • Fleethours: Urenregistratiesysteem voor chauffeurs
 • Transics: Track- and Trace van chauffeursritten
 • HecPoll: Tanktoegangsregistratie voor chauffeurs
 • Transport in Nood: Chauffeursassistentie internationale conflicten
 • Thar: Opleidingsportaal voor chauffeurstrainingen

Hoe lang bewaren we jouw gegevens
Verhoek Europe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens van je sollicitatie, zoals je CV, motivatie en contactgegevens: 4 weken, tenzij je toestemming geeft tijdens je sollicitatie om deze gegevens maximaal 1 jaar na verstrekking  te bewaren .
 • Geboortedatum, NAW-gegevens en je bankrekeningnummer: Als je bij ons in dienst komt, ga je er mee akkoord dat we jouw gegevens gedurende je dienstverband bij Verhoek Europe bewaren. Wij hebben deze gegevens nodig om jouw salaris te betalen.
 • Rijbewijs, bestuurderskaart en code95-documentatie: Deze gegevens bewaren we gedurende jouw dienstverband bij Verhoek Europe. We hebben deze gegevens nodig om te controleren of je volgens (inter-)nationale wetgeving voldoet aan de kwalificaties om als beroepsmatig chauffeur bij ons te werken.
 • ID kaart en loonbelastingverklaring: tot zeven jaar na uitdiensttreding, conform de richtlijnen van de belastingdienst.
 • Documentatie in personeelsdossier: tot twee jaar na uitdiensttreding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verhoek Europe gebruikt op haar website de volgende cookies:

 • Social media buttons: aan de onderkant van onze website maken we gebruik van Social media buttons om je een impressie te geven van ons bedrijf. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende Social media-kanalen zelf en cookies worden daarin meegestuurd. Deze cookies onthouden of je ingelogd bent op het desbetreffende Social media platform.
 • Sollicitatietrackers: om jouw sollicitatietraject op de website te volgen maken we gebruik van trackers die het proces van het invullen van gegevens tot en met het versturen van je sollicitatie volgen. Daarna stopt de werking van de tracker.
 • Google Analytics: om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken gebruiken we anonieme bezoekersdata. We monitoren welke knoppen en/of acties een bezoeker uitvoert en slaan deze maximaal 14 maanden op, zodat we voldoende kunnen vergelijken of aanpassingen aan onze website effect hebben. Voor meer informatie, bezoek de help-pagina van Google.
 • Google Tag Manager: om Google Analytics te integreren en beheren op deze website.
 • Hotjar heatmaps: Hotjar gebruiken we om de effectiviteit van onze website te meten en jou als bezoeker sneller te helpen vinden wat je zoekt op onze website. Hotjar verzamelt geen persoonsgegevens, maar kijkt naar jouw scroll en clickgedrag en verwerkt dit als geanonimiseerde data.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verhoek Europe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te versturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hr@verhoek-europe.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren daarbij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verhoek Europe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze gegevens worden opgeslagen in het personeelsinformatiesysteem. Tot dit systeem hebben enkel de medewerkers van de HR-afdeling en de je direct leidinggevende toegang. In het geval dat documenten of persoonsgegevens op de netwerkschijven van Verhoek Europe worden gebruikt (bijvoorbeeld voor HR-analyses of –kengetallen) worden deze enkel opgeslagen op de beveiligde HR-schijf, waartoe enkel de medewerkers van de HR-afdeling toegang hebben.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de afdeling HR van de Verhoek Europe groep.

Delen van persoonsgegevens met derden
Verhoek Europe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst onderdeel van de overeenkomst. Verhoek Europe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contactgegevens
Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verhoek Europe, neem dan contact op met de afdeling HR van de Verhoek Europe groep via hr@verhoek-europe.com of via +3138 385 1111. Schrijven kan ook, richt je vraag dan aan:

Verhoek Europe
T.a.v. Afdeling HR
Nijverheidstraat 20
8281 JE Genemuiden

Of mailen naar HR@verhoek-europe.com
Website: www.werkenbijverhoek.nl

Verhoek Europe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons, of per post via:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Verhoek Europe behoud zich het recht om de privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele versie vind je altijd op de website www.werkenbijverhoek.nl.

Geïnspireerd geraakt door dit verhaal?

 

© VERHOEK EUROPE

© VERHOEK EUROPE